Amdano Forté

edited.jpg

Beth yw Prosiect Forté?

 

Mae Prosiect Forté yn cynllun datblygu cerddoriaeth newydd cyffrous sy’n datgelu a chefnogi pobl ifanc o fewn cerddoriaeth sy'n dod i'r amlwg o dde Cymru. 

Yn dod i chi gan y bobl y tu ôl i'r Rhwydwaith Hyrwyddwyr Ifanc, mewn cydweithrediad â Cherdd Ieuenctid SONIG, ClymuCelf a Chyngor Celfyddydau Cymru.


 

Bydd y deg artist a ddewisir yn gweithio ochr yn ochr â mentoriaid y diwydiant a fydd yn cefnogi'r artist ar eu taith ar adeg dyngedfennol yn eu gyrfa gerddorol.  Mae'r prosiect yn canolbwyntio ar gefnogi yr hyn sy’n allweddol o ran eu creadigrwydd a datblygu gyrfa, a fydd yn gwella eu cyfleoedd o gyflawni gyrfaoedd proffesiynol llwyddiannus, yn y tymor hir. Bydd yr artistiaid yn ennill profiad o weithdai gân-ysgrifennu, seminarau gysylltiedig â diwydiant,  cymorth i fynd ar drywydd cyfleaodd, cymorth i ymarfer, sesiynau recordio, cymorth datblygu cynulleidfa pwrpasol ac ystod o gyfleoedd byw unigryw drwy gydol y flwyddyn.

Beth ydyn ni’n gwneud?

 

Gweithdai

Fel rhan o Brosiect Forté, rydyn ni'n cynnal gweithdai unigryw ac unigryw i'n hartistiaid. Mae'r sesiynau hyn yn cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn gydag arbenigwyr ym meysydd:

 • Hunan Ddatblygiad

 • Ysgrifennu caneuon

 • Technegau Lleisiol

 • Brandio a Hunaniaeth yr Arlunydd

 • Technegau Cyfweld

 • PRS a Chartrefi

 • Cwrdd â'r Cynhyrchydd

Mentoriaid

Wrth ochr â'r gweithdai, rydym hefyd yn gweithio gyda'n gweithredoedd trwy eu cysylltu â mentoriaid diwydiant. Mae'r cysylltiadau hyn yn caniatáu i'n gweithredoedd drafod syniadau ac edrych yn rheolaidd â gweithiwr cerdd ymroddedig. Rydyn ni hefyd yn rhoi mynediad i fentoriaid trwy gyfarfodydd cyflymder y mentor sy'n rhoi byrddau cyflym o ysbrydoliaeth a syniadau ar gyfer ein gweithredoedd ar unwaith.

 
I think that giving these people some more tools to do the things that they want to do is a fantastic gift to the community
— Charlie Francis, Producer

Ydw i’n gymwys amdani?

I fod yn gymwys am y cyfle hwn rhaid i artistiaid fod yn:

- 16-25 mlwydd oed (os mewn band, rhaid i o leiaf hanner eich aelodau bodloni'r gofyniad hwn)
- Mae'n rhaid i chi byw yn un o ranbarthau ClymuCelf (os mewn band, yna rhaid i leiaf hanner eich aelodau bodloni'r gofyniad hwn):

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg 

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen y Bont a’r Ogwr

Mae ceisiadau ar gyfer Forté 2020 yn agor ym mis Tachwedd

Cysylltwch efo ni

 
Enw *
Enw